รีวิวผู้ใช้จริง

ตอบโจทย์คุณแม่หลังคลอดที่ผมร่วงหนักมาก ใช้ตัวนี้ผมที่เคยร่วงหนักมากก็ค่อยๆ น้อยลง

อ่านรีวิวเพิ่มเติมจากผู้ใช้จริง

สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่