รีวิวผู้ใช้จริง

ทดลองใช้แค่ 2 สัปดาห์ ตอนสระลดการหลุดร่วงชัดเจน สังเกตลูกผมเริ่มมีฟูๆ ขึ้นมา

อ่านรีวิวเพิ่มเติมจากผู้ใช้จริง

สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่